หน้าที่ของกฎหมาย

  • Post author:
  • Post category:Blog

สิ่งที่สำคัญที่เราควรจะรู้ไว้เลยก็คือหน้าที่ของกฎหมาย มันถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความยุติธรรมและเป็นแบบฉบับ เป็นหลักการของกฎหมายเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความเสมอภาค ไม่ว่าใครที่อยู่ในสังคมที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกฎหมายจะเป็นตัวช่วย นั่นมันคือหน้าที่หลักของกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และนั่นมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมของเรามีคนหลากหลายตังค์พ่อต่างแม่ต่างนิสัย อาศัยอยู่รวมกันมากมายดังนั้นจะกำหนดมันก็ยาก จึงจำเป็นจะต้องมีกฎหมายที่เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐาน ที่จะทำให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข และไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน มันจะเป็นตัวที่ช่วยจัดระเบียบของสังคมได้ แล้วจะทำให้ทุกคนนั้นรู้จักหน้าที่ของตัวเอง ระงับข้อพิพาท ด้วยความที่อยู่กันเป็นสังคมขนาดใหญ่จึงทำให้ในบางครั้ง อาจจะเป็นปัญหาและเราหาข้อยุติมันไม่ได้ดังนั้นกฎหมายจึงเป็นอีกหนึ่ง สิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นมากที่จะเป็นตัวช่วยหยุดความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือกลุ่มคนในสังคมได้เป็นอย่างดีดังนั้นเวลาเกิดปัญหาในสังคม โดยที่มีคนในสังคมนั้นไม่เข้าใจกันเราจะต้องใช้กฎหมายเพื่อระงับความวุ่นวายเป็นต้น เพื่อปกป้องความสัมพันธ์ทางการผลิต ผลผลิตในที่นี้ก็คือพวกทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่บนโลก ดังนั้นพอมีอยู่บนโลกเราก็จำเป็นที่ต้องแจกจ่ายทรัพยากรทุกอย่าง เพื่อให้มีความเท่าเทียมกันและยุติธรรมมากที่สุด ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมนั้นมีความสงบ เพราะว่าการจัดการทรัพยากรที่เท่าเทียมกันจะทำให้ทุกคนนั้นกลมเกลียว แล้วมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับความยุติธรรมได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย

Continue Readingหน้าที่ของกฎหมาย

ความสำคัญของกฎหมาย

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในสังคมมนุษย์นั้นเชื่อได้เลยว่ามันเป็นสังคมที่ใหญ่มาก ดังนั้นเราควรที่จะมีอะไรที่ควบคุมเพื่อให้ทุกคนนั้นไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และจะได้อยู่ในรูปแบบเดียวกันจะได้มีพฤติกรรม และกฎระเบียบและกฎกติกาที่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน จะได้เป็นบรรทัดฐานในการควบคุมพฤติกรรมที่มีความหลากหลายของมนุษย์ ดังนั้นมันจึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดความสงบในสังคม ไม่ให้มีความวุ่นวายดังนั้นต้องบอกเลยว่ากฎหมาย มันจึงมีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ของเรามาก สร้างระเบียบวินัย สังคมของมนุษย์นั้นมันช่างกว้างใหญ่แต่ละประเทศแต่ละภูมิภาค เชื่อได้เลยว่ากฎหมายมันเป็นสิ่งที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มันเละเทะจนเกินไป และสิ่งสำคัญก็คือมันจะเป็นตัวที่สร้างระเบียบวินัยให้กับมนุษย์ในสังคม และถ้าทุกคนมีสำนึกในการที่จะช่วยสังคมแล้วเราก็เชื่อได้เลยว่า มันจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำให้สังคมของเรานั้นสามารถสร้างระเบียบวินัยที่ดีได้ และจะมีความสงบเรียบร้อยอย่างแน่นอนในสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไปไม่ได้เลย สำหรับการมีกฎหมายเป็นตัวควบคุมทุกอย่างในสังคม มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนในสังคมนั้นไม่สามารถเอารัดเอาเปรียบกันได้ และก็เพื่อที่จะทำให้ทุกคนนั้นเท่าเทียมกันมีความยุติธรรมมีความเป็นกลาง และยึดในสิ่งที่ถูกมากกว่าสิ่งที่ผิด ดังนั้นกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่มีกฎเกณฑ์ในการบังคับ และมันก็เป็นสิ่งที่สร้างความยุติธรรมด้วย เป็นตัวช่วยทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิต การที่จะทำให้บ้านเมืองของเรานั้นสามารถพัฒนา และก้าวไปยังวันที่ดีในอนาคตได้นั่นก็คือคุณภาพของพลเมือง เป็นสิ่งที่สำคัญมากบางคนมองข้ามคุณลองคิดดูสิว่า ถ้าทุกคนนั้นรวมใจกันเป็นหนึ่งช่วยเหลือกันในทุกๆด้านสังคมย่อมพัฒนาอย่างแน่นอน แต่สำหรับอีกกลุ่มนึงสังคมแตกแยกไม่มีกฎหมายในการควบคุม มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมนั้นเกิดความเสื่อมถอยอย่างแน่นอน…

Continue Readingความสำคัญของกฎหมาย