You are currently viewing ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร

ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

ค่าสินไหมทดแทนหรือคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าค่าทำขวัญ คือเงิน ค่าสินไหมทดแทน ที่ประกันจะจ่ายให้กับคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือบัติเหตุ เพราะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะต้องรักษาตัวอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยจะมีการพิจารณาจากในระยะเวลาฟื้นฟูร่างกายของคนที่ได้รับบาดเจ็บ แต่การที่จะได้รับสินไหมทดแทนนั้นหลักๆจะต้องมีสองสิ่งนี้คือ ใบรับรองแพทย์และใบรับรองเงินเดือน พูดง่ายๆคือสลิปเงินเดือน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าทำขวัญก็ควรอยู่ในพื้นฐานของเหตุและผลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และควรจะเป็นการต่อรองและการเจรจาที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับสิทธิ์รักษาของตนที่พอเหมาะพอควร ไม่มากเกินจนอีกฝ่ายไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจากันอย่างประณีประนอมด้วยเหตุผล ทุกอย่างก็จะจบลงได้ด้วยดี

ค่าสินไหมทดแทน มีการจ่ายอย่างไร

โดยส่วนมากการที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะมีคนที่เป็นคนที่พิจารณาค่าสินไหมก่อนเพื่อที่จะได้ดูความเป็นธรรมให้มากที่สุดกับการคุ้มครองในกรมธรรม์ ทุกวันนี้บริษัทประกันภัยสามารถดำเนินการที่จะได้รับค่าชดเชยได้ ในกรณีที่มีปัญหาทางประกันยังสามารถติดต่อเพื่อรับค่าชดเชยจากเราได้ทันท่วงที แนะนำให้ผู้อ่านเลือกทำประกันภัยกับบริษัทที่ไว้วางใจได้หรือพูดง่ายๆก็คือบริษัทที่ดีที่บริษัทสามารถมองเห็นความเดือดร้อนของผู้เอาประกันตนเป็นอันดับแรก และที่สำคัญที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนก็คือ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะตอนนั้น คุณควรจะอ่านสิ่งที่ประกันให้ใบกับคุณ เพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกัน และจะได้รู้ว่าทำอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบแล้วคุณจะได้รู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ที่คุณจะทำนั่นเอง


กฎหมายนั้นมีบังคับในเรื่องนี้


กฎหมายมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์และมันจะเป็นสิ่งที่ควบคุมผู้คนในสังคมให้อยู่ในกรอบอย่างถูกต้อง เพราะถ้าคุณไม่อยู่ในกฎหมายหรือคุณอยู่นอกกรอบ คุณแทบจะไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆเลย แต่ถ้าว่าทุกคนอยู่ในกฎหมายเดียวกันมันจะไม่มีการเอาเปรียบกัน และมันยังคอยกำหนดการกระทำของผู้คนในสังคม รวมไปถึงความเรียบร้อยในสังคมปัจจุบันนี้น่าอยู่มากขึ้น ตราบใดที่เรายังอยู่ในกฎหมาย สิ่งๆนั้นจะคอยช่วยเตือนเราไม่ให้อยู่ในนอกเส้นนอกกรอบหรือเรียกกันง่ายๆว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั่นเอง ดังนั้นเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบหรือเสียเปรียบใครจึงควรศึกษาข้อมูลในกรมธรรม์ให้ครบถ้วนและควรศึกษากฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ด้วย แม้จะมีประกันมาจัดการเรื่องราวต่างๆให้เราแต่เราก็อาจถูกประกันที่หัวหมอมาเรียกร้องค่าเสียหายที่เกินจริงจากเราได้